Article


Article Code : 139409071043525000110

Article Title : ایران و تعاملات فراآتلانتیک

Journal Number : 11 Autumn 2012

Visited : 391

Files : 287 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Alireza Samoudi alirezasamoudi@gmail.com Post Graduate Student M.A

Abstract

چگونگی برخورد با ایران سوالی جنجالی است که همیشه در روابط فرا آتلانتیکی مطرح بوده است. روابط میان ایران و غرب به ویژه امریکا و اروپا دارای فراز و نشیب های زیادی در سه دهه گذشته بوده است و هر دو طرف برخوردهای متفاوتی را در شرایط متفاوت از خود نشان داده‌اند. این مقاله بر آن است تا به این سوال پاسخ گوید که در سه دهه گذشته برای برخورد با ایران چه سیاستی دارای اهمیت بیشتری بوده است؟ با استفاده از روشی تحلیلی- تشریحی و مقایسه برخورد امریکا و اروپا با ایران، میزان همگرایی و واگرایی این بازیگران به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های این مقاله بخورد فراآتلانتیکی با ایران به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول، که با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و تا فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد در اوایل دهه ١٩٩٠ ادامه دارد، ایالات متحده و اروپا دارای نگرانی‌های مشترکی هستند و سعی بر محدود کردن ایران انقلابی دارند. بخش دوم همزمان با تحولات بزرگ بین‌المللی مانند پایان جنگ سرد، جنگ خلیج فارس و تحولات سیاسی در ایران از جمله پایان جنگ ایران و عراق و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی است. در این دوره شکاف‌ها و تفاوت‌ها در سیاست‌ها فراآتلانتیکی آشکار می‌شود. در بخش سوم و بخش مورد نظر ما اعلام برنامه هسته‌ای ایران و تلاش آمریکا برای متقاعد کردن اروپاییان برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران در جهت محدود ساختن برنامه هسته‌ای این کشور است. این تلاش‌ها سرانجام منجر به اتخاذ سیاست‌های همگرایی در برخورد با ایران شد. آنچه در این بخش دارای اهمیت می‌باشد چرخش در سیاست‌های اتحادیه اروپا (گفتگو و همکاری) در مقایسه با آمریکا (تحریم و محدودسازی) است.