Article


Article Code : 13940904919545000086

Article Title : ترس از نفوذ کمونیسم در ایران و بررسی چرایی نزدیکی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 65-1363

Journal Number : 13 Spring 2013

Visited : 334

Files : 395 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Sadegh Zibakalam karevanrafto@gmail.con Professor PhD

Abstract

شکل‌گیری انقلاب ایران در سال 57، روابط ایران و آمریکا به عنوان دو متحد را به شدت تیره و تار ساخت. هر چند این روابط همواره بر تخاصم پایه گذاری شده و دو طرف در آن زمان از هیچ اقدامی برای دشمنی فروگذاری نکردند اما در این میان می‌توان به سال‌های65-1363(86-1984) اشاره کرد که روابط دو بازیگر از این قانون مستثنی گردیده است و دو طرف سعی در برقراری ارتباط غیر رسمی با یکدیگر دارند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی دلیل نزدیکی ایالات متحده به ایران طی این سال‌ها است. در این نوشتار به این سؤال پاسخ می‌دهیم که چرا به رغم دشمنی‌ها و فضای خصمانه میان دو کشور، ایالات متحده راه نزدیکی به ایران را می‌پیماید؟ فرضیه‌ای که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد بحث «ترس از نفوذ کمونیسم در ایران» است. این ترس سبب شد که آمریکا برنامه‌ای را برای نزدیکی به ایران طراحی کند که نهایتا خود را در واقعه‌ای به نام «ایران گیت» یا «ایران – کنترا» نشان داد. به بیان دیگر فرضیه تحقیق عبارت است از: ترس از نفوذ کمونیسم در ایران منجر به تلاش ایالات متحده آمریکا برای نزدیکی به ایران در سال‌های 65-1363 شد.