Article


Article Code : 13940903121955000075

Article Title : نقش بریتانیا در سیاست گذاری اتحادیه اروپا در مورد جمهوری اسلامی ایران

Journal Number : 14 Summer 2013

Visited : 378

Files : 344 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Mohammad Javad Bakhtiari bakhtiari.m.j@ut.ac.ir Graduate PhD

Abstract

بریتانیا یکی از کشورهای برجسته و آخرین امپراطوری سنتی در جهان است. پس از سقوط امپراطوری بریتانیا، این کشور تاثیر خود بر جهان را از دست داد و برای عضویت در اتحادیه اروپا با مشکل مواجه شد. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا دارای یک هویت واحد از سوی اعضا نیست و هیچ یک از اعضا تصمیم گیرنده در سیاست گذاری این اتحادیه نمی‌باشند، در نتیجه مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اینترنت و تحلیل گفتمان، در چارچوب تئوری رئالیسم نئوکلاسیک تلاش در یافتن جایگاه بریتانیا در سیاست گذاری‌های اتحادیه اروپا نسبت به ایران را دارد. با تاکید بر اهمیت اتحادیه اروپا در صحنه‌های بین‌المللی و همچنین در امور اقتصادی و سیاسی، مقاله پیش رو به فراز و فرودهای رابطه ایران با انگلستان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌پردازد. ایجاد رابطه‌ای تاثیرگذار و خردمندانه با اعضای اتحادیه اروپا و امکان گسترش فضای همکاری، به ایران اجازه بهره‌برداری از توانایی‌های اتحادیه اروپا را خواهد داد.