Article


Article Code : 13940903106455000042

Article Title : برنامه اقدام مشترک ژنو: ماهیت و الزامات

Journal Number : 16 Winter 2013

Visited : 384

Files : 246 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 ناصر ثقفی عامری saghafi@csr.ir - -
2 پیروز ایزدی Izadi@csr.ir - PhD

Abstract

توافق ژنو میان ایران و کشورهای ١+٥ (امریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین به اضافه آلمان) برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران در ٢٤ نوامبر ٢٠١٣ بحث‌های زیادی را در حلقه‌های سیاسی ایجاد کرد. از بسیاری جهات می‌توان از آن به عنوان رویدادی تاریخی با پیامی جهانی و منطقه‌ای یاد کرد. این توافق همچنین نشانگر فصلی تازه در روابط ایران و امریکا بود. توافق ژنو در سطح بین‌الملل تاثیر بسزایی در شیوه مدیریت روابط جهانی داشت. به واقع این توافق پیروزی دیپلماسی، چندجانبه‌گرایی و اعتماد به سیستم چند قطبی در جهان، پس از یک دهه یکه جانبه‌گرایی، سیاست‌های نظامی مداخله جویانه و عواقب فاجعه آمیز آن است. توافق ژنو در سطح منطقه‌ای با ایجاد روابط جدید تاثیر مثبتی بر مشکلات کنونی منطقه خواهد داشت که می‌تواند از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی و مقابله با تروریسم و افراطی گری که در حال گسترش به خارج از مرزهای منطقه است را شامل شود. توافق باعث ایجاد امید برای برقراری روابط پایدار و موثر ایران و امریکا بعد از سه دهه تخاصم است. با توجه به اینکه وضعیت ژئواستراتژیک جدید در حال شکل‌گیری در منطقه است، این مقاله تلاش دارد تا به سوالات ناشی از این وضعیت جدید در بخش بین‌المللی و منطقه‌ای پاسخ داده و تاثیرات آن را بر موضوع حساس روابط ایران و امریکا مورد بحث قرار دهد. در انتهای مقاله به بعضی از چالش‌های اساسی پیش روی انجام توافق پرداخته خواهد شد.