Article


Article Code : 139409031032405000049

Article Title : ایران و آسیای مرکزی: چشم انداز فرهنگی

Journal Number : 16 Winter 2013

Visited : 378

Files : 241 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Davood Kiani kiany74@yahoo.com Associate Professor PhD

Abstract

یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده کشورها برای تاثیرگذاری بیشتر در عرصه سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی است و در این رابطه قدرت نرم، منبع دیپلماسی عمومی تلقی می‌شود. با گسترش دیپلماسی عمومی، قدرت نرم یک کشور می‌تواند بهبود یافته و تقویت شود. در این میان، آسياي مرکزي از جمله مناطقي است که به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، از جايگاهي روز افزون در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي، برخوردار گشته است و اکنون به عنوان يکي از مهم‌ترين زير سيستم‌هاي منطقه‌اي کشورمان به شمار مي‌رود. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه، از يک سو بر پايه عوامل همگرايي در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، از فرصت‌ها و زمينه‌هاي نفوذ و همکاري، برخوردار است و از طرف ديگر با توجه به عوامل واگرايي با چالش‌ها و تهديداتي مواجه مي‌باشد که برآيند اين امر، همواره در جهت‌گيري سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مرکزي، تأثيرگذار بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی سیاست فرهنگی ایران در این منطقه و فرصت‌ها و چالش‌های آن و نیز، ارائه الگویی مناسب برای سیاست فرهنگی موفق در منطقه آسیای مرکزی، با توجه به امکانات و ابزارهای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.