Article


Article Code : 139409031022375000045

Article Title : تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه

Journal Number : 16 Winter 2013

Visited : 397

Files : 215 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Hamid Ahmadi hahmadi@ut.ac.ir Professor PhD
2 Fahimeh Ghorbani f_ghorbani60@yahoo.com - -

Abstract

بحران سوریه چه تاثیری بر روابط سیاسی ایران و ترکیه داشته است؟ بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تفاوت میان دیدگاه و نقش ترکیه و ایران در بحران سوریه بر روابط دوجانبه این دو کشور تاثیر منفی داشته است. نویسندگان این مقاله بر این عقیده‌اند با وجود ناسازگاری اهداف ایران و سیاست‌های ترکیه در مورد رژیم اسد و رقابت شدید دو کشور در سوریه، روابط گسترده آنها در زمینه‌های دیگر (امنیتی و اقتصادی) موجب جلوگیری از قطع روابط سیاسی شده است. در این مقاله پس از توصیفی کوتاه از ماهیت بحران سوریه، راهبرد سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه توضیح داده خواهد شد. سپس به روابط ترکیه و سوریه پیش از بحران پرداخته می‌شود و سیاست ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه و تاثیر آن بر روابط دو کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. با وجود آنکه بحران سیاسی سوریه باعث ایجاد تنش شده و پیامدهایی منفی در روابط سیاسی ایران و ترکیه داشته است، دیدارهای مقام‌های بلند پایه سیاسی دو کشور ادامه داشته و دو کشور در مورد موضوعات مهم منطقه‌ای با یکدیگر تعامل دارند.